√js1996官方下载

浙江快点新能源科技有限责任公司(舟山集中转运点)相关信息公示
发布时间:2023-07-28 16:38:59

        根据市局对重点监管单位相关要求,浙江快点新能源科技有限责任公司(舟山集中转运点)对2022年废水、废气、噪声检测报告及相关环保制度做出以下公示。

        欢迎单位和个人通过来访、来函、来电等形式反映公示对象的有关情况和问题。


        

附件下载:

        污染防治措施落实情况.docx

        环境保护制度.docx

        噪声检测报告.doc

        浙江快点新能源科技有限责任公司舟山集中转运点简介(1).pdf

        废气、废水检测报告.doc